VIZSGARENDSZERÜNK

A vizsgák célja

A vizsgáztatás alapja az Aikido Hombu Dojo vizsgaszabályzata.

A vizsgaszabályzatnak egyértelműségével – biztonságot és folyamatosságot teremtve a vizsgarendszerben – hozzá kell járulnia az aikido terjedéséhez. Továbbá bátorítania kell az aikidot gyakorlókat, életkortól, nemtől és egyéb előfeltételektől függetlenül, az aikidoban való folyamatos fejlődésre. A szabályzatnak elő kell mozdítania a vizsgarutin kialakulását, a gyakorlók tudásának minden szintjén, és garantált színvonalat kell képviselnie mind a tagok, mind a Hombu dojo elvárásainak megfelelően. Ez nagy fontossággal bír a szervezeten kívüli kapcsolataink, valamint az aikido egyéb budo irányzatok és a társadalom egésze általi megbecsülése szempontjából. A vizsgaszabályzat követi a Hombu Dojo irányelveit, és szem előtt kell tartani az ezekkel, és Ueshiba Morihei osensei szellemiségével való összhangját.

KYU VIZSGÁK

Kyu vizsgák évente három alkalommal kerülnek megrendezésre, március, július és november hónapokban, melyek pontos dátumait az eseménynaptárba rögzítjük.

A vizsgák lebonyolításához minden alkalommal vizsgabizottságot állítunk fel, melynek létszámát minimum 3 főben határoztuk meg. A vizsgabizottság összetételét olyan oktatók alkothatják, akik megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az oktatás és a vizsgáztatás terén. A vizsgabizottság tagjai között legkevesebb egy főnknek 4-ik dan (Aikikai) és Shidoin fokozattal kell rendelkeznie, vagy Fukushidoinok 4 fős csoportját kell felállítani.

Kyu vizsga feltételei:

 • aikikai dojo tag;
 • teljesítette kötelezettségeit a saját dojo-ja felé;
 • saját dojo-ja oktatójának jóváhagyásával rendelkezik;
 • vizsgadíjat befizette;
 • vizsgajelentkezését leadta az eseménynaptárban meghatározott időpontig;
 • vizsgaanyagban előírt kivárási időt és edzésszámot teljesítette.

A vizsgán való megjelenés:

 • a pontosan megadott időben, nem késve;
 • tiszta és nem szakadt gi-vel;
 • fegyverkészlettel (ken, jo, tanto)

A dojonk-ban megrendezett vizsgáinkon elért eredményekről oklevelet állítunk ki, és ezeket megfelelően dokumentáljuk.

DAN VIZSGÁK

Az Aikikai Hungary, mint a Hombu dojo által hivatalosan elismert szervezet önálló dan vizsgáztatási jogosítvánnyal rendelkezik. A dan vizsgáztatásra jogosult oktatók körét az AH Technikai Bizottságába a szervezetek részéről delegált és a Hombu dojo által jóváhagyott instruktorok – shidoinok – alkotják.

A vizsgáztatók kötelmei:

Dan vizsgákhoz olyan vizsgáztató közreműködése szükséges, aki az Aikikai rendszerében shihan fokozatú és a Hombu dojo felhatalmazása alapján jogosult dan fokozat adományozására Magyarországon vagy a szövetségben működő Technikai Bizottság minimum 5 fős delegációja szükséges.

A vizsgázó kötelmei:

 • Aikikai Hungary dojo tag;
 • teljesítette kötelezettségeit a saját dojoja felé;
 • vizsgát megelőzően a saját dojojában gyakorol;
 • a vizsga előtt legkésőbb egy hónappal benyújtja a jelentkezési lapot, amelyen saját dojojának a vezetője, akadályoztatása, vagy nemléte esetén a technikai bizottság egy, a megszerezni kívánt fokozatnál magasabb fokozatú tagja jóváhagyásával rendelkezik;
 • a vizsgadíjat befizette;
 • 1. dan fokozatra való jelentkezéskor betöltötte a 15., 4. dan fokozatra való jelentkezés esetén pedig a 22. évét;
 • eltelt az előző vizsga óta a minimális kivárási idő;
 • minimum három hónap elmúlt az előző sikertelen vizsga óta;
 • a vizsgázó dojovezetőjének hozzájárulása a dan fokozat megszerzéséhez.

Dan fokozat igazolása:

Az elfogadott dan fokozat igazolására a jelentkező Aikikai diplomát és Yudansha kártyát kap.

Dan fokozat visszavonása:

A megszerzett dan fokozat nem vonható vissza.

A danvizsgán való megjelenés:

A vizsgán kérjük időben megjelenni, tiszta, makulátlan ruhában, a szükséges eszközökkel (ken, jo, tanto). A vizsgához szükséges ukekról (dan vizsgák) a vizsgázónak kell gondoskodnia!

Az Aikikai Hungary technikai bizottsága:

név fokozat
Tag Karászi Sándor 6. dan
Tag Katona József 5. dan
Tag Gollob Szabolcs 6. dan
Tag Tóth István 6. dan
Tag Niklai Norbert 6. dan
Tag Juhász Csaba 6. dan
Tag Szeltner Zsolt 6. dan
Tag Aranyi Zsolt 6. dan
Tag Bajusz Péter Zsolt 6. dan
Tag Bak László 6. dan
Tag Hochstrasser Norbert 6. dan
Tag Vári Tamás 6. dan
Tag Hajagos Zoltán 6. dan
Tag Molnár Csaba 5. dan
Tag Pasqualetti Gergő 5. dan
Tag Polgár András 5. dan
Tag Molnár Tamás 5. dan
Tag Gulyás László 6. dan

VIZSGADÍJAK

KYU FOKOZATOK

Fokozat Vizsgadíj
8. kyu 3.000,- Ft
7. kyu 4.000,- Ft
6. kyu 5.000,- Ft
5. kyu 6.000,- Ft
4. kyu 7.000,- Ft
3. kyu 8.000,- Ft
2. kyu 9.000,- Ft
1. kyu 10.000,- Ft

Sikertelen vizsga esetén a vizsgadíj fele visszatérítésre kerül.

DAN FOKOZATOK

Dan vizsgadíjak Aikido Hombu Dojo
AIKIKAI Vizsga által Ajánlással
shodan 12 100,-JPY 37 100,-JPY
nidan 12 000,-JPY 42 000,-JPY
sandan 17 000,-JPY 52 000,-JPY
yondan 24 000,-JPY 62 000,-JPY
godan 72 000,-JPY
rokudan 82 000,-JPY

A díjakhoz adminisztrációs költségek adódhatnak, melynek összege maximum 5.000Ft lehet.